Nattlandsfjellet Vel

Hjemmeside for Nattlandsfjellet velforening

Recent Posts

Tomten ved basketbanen – historikk

Reguleringsendring. Gnr. 11, bnr. 366. Begrenset høring. Det ble den 23. januar 2014 kunngjort på Bergen kommunes hjemmesider at det blir en begrenset høring på de nye planene for reguleringsendring av tomteområdet som omfatter basketballbanen og tilstøtende friområde. Merknadsfrist er satt til 23.02.2014. Planforslaget som var utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 11.09.11 – 25.10.11 … Continue reading Tomten ved basketbanen – historikk

More Posts